Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGALOPOLIS 2077

1) Podmiot gospodarczy

Sklep internetowy Wydawnictwa IMAGE, działający pod adresem https://megalopolis2077.pl/ prowadzony jest przez IMAGE sp. z o.o., adres ul. Żelazna 54/404, 53-429 Wrocław, NIP 8943170435, KRS 0000910731.

2) Przedmiot działalności

Sklep internetowy działający pod adresem https://megalopolis2077.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną książek oraz eBooków za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje wyłącznie terytorium Polski. 

3) Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem  https://megalopolis2077.pl/ prowadzi sprzedaż książek (towaru) za pośrednictwem Internetu;

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep dostarczy towar do klienta;

4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

5. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

6. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem systemu Dotpay.

4) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

5) Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie https://megalopolis2077.pl/

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową  https://megalopolis2077.pl/

3. Informacje znajdujące się na  https://megalopolis2077.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej kupuje towar zgodny z opisem.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianego towaru. 

5. Wpłata pieniędzy na konto Sklepu bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia indywidualne złożone inaczej niż przez stronę internetową Sklepu nie będą realizowane.

6. Sklep dokumentuje dokonanie zakupów dokumentem sprzedaży. 

6) Cena towaru

1. Wszystkie ceny książek w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy (patrz: §7 Koszty dostawy).

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen książek, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

7) Koszty dostawy

1. Dostawy realizujemy za pośrednictwem wybranych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

8) Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:

1. Przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sklepu.

2. Płatności elektroniczne realizowane przez Przelewy24 (podmiot odpowiedzialny: PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068).

9 Warunki dostawy, czas realizacji

1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep trwa 2-3 dni robocze.

2. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem wybranych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

10) Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Wszystkie książki oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, towar bez wad.

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. 

3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: info@megalopolis2077.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

11) Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do Obsługi Sklepu należy odesłać na adres siedziby Sklepu.

3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.

4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

Sprawdź także naszą Politykę Prywatności.