Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma IMAGE sp. z o.o., adres ul. Żelazna 54/404, 53-429 Wrocław, NIP 8943170435, KRS 0000910731.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach księgowych, realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu tworzenia historii zamówień oraz do bieżącego kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe), świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne, z zakresu obsługi klienta, księgowo-finansowe i podatkowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży.

5. Nabywca posiada prawo do uzyskania informacji o operacjach przetwarzania danych osobowych, prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. By skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt mailowy: info@internet-image.pl. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach Cookies dotyczące obszarów: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty.

Sprawdź także regulamin sklepu Megalopolis 2077.